Bilistskolen

V/ Carsten Feldborg, Kofeltvej 23 Idom, 7500 Holstebro

Kommende kurser

Hold 8 Mandag den 24/10-2022
Hold 9 Torsdag den 17/11-2022
Hold 1. Mandag den 16/1-2023
Hold 2. Torsdag den 23/2-2023
Hold 3. Mandag den 17/4-2023
Hold 4. Torsdag den 25/5-2023
Hold 5. Mandag den 7/8-2023
Hold 6. Torsdag den 14/9-2023

Renalul Megane 02 resize